Giới thiệu

 • Sách và tác giả: How Philosophy Works: The Concepts Visually Explained là một cuốn sách của Marcus Weeks. Nó được xuất bản vào năm 2019 bởi DK Publishing.
 • Về cuốn sách: How Philosophy Works là một giới thiệu toàn diện về triết học. Nó bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm đạo đức, nhận thức luận, siêu hình học và logic. Cuốn sách được viết theo phong cách rõ ràng và hấp dẫn, và nó được minh họa bằng infographics hữu ích.
 • Cuốn sách dành cho ai: How Philosophy Works: Hiểu hết về triết học là một cuốn sách tuyệt vời cho bất cứ ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về triết học. Nó cũng là một cuốn sách tốt cho những sinh viên đang tham gia một lớp triết học.
 • Áp dụng vào các tình huống thực tế: Các khái niệm trong How Philosophy Works: The Concepts Visually Explained có thể được áp dụng cho một loạt các tình huống trong thế giới thực. Ví dụ, cuộc thảo luận của cuốn sách về đạo đức có thể giúp chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta. Cuộc thảo luận của cuốn sách về nhận thức luận có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của kiến thức. Và cuộc thảo luận của cuốn sách về siêu hình học có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của thực tế.
[PDF] Đánh giá sách How Philosophy Works: Hiểu hết về triết học
[PDF] Đánh giá sách How Philosophy Works: Hiểu hết về triết học

Nội dung

Điểm mạnh

 • Cuốn sách được viết tốt và nhiều thông tin.
 • Việc sử dụng infographics rất hữu ích và hấp dẫn.
 • Cuốn sách bao gồm một loạt các chủ đề.
 • Cuốn sách giới thiệu đến độc giả tác phẩm của một số triết gia vĩ đại nhất trong lịch sử.
 • Cuốn sách khám phá một số cuộc tranh luận triết học quan trọng nhất.

Điểm yếu

 • Cuốn sách đôi khi có thể hơi dày đặc.
 • Một số infographics hơi nhỏ và khó đọc.

Những điểm chính: 

 • Triết học là một cách suy nghĩ về thế giới và vị trí của chúng ta trong đó.
 • Triết học có thể giúp chúng ta hiểu bản thân và mối quan hệ của chúng ta với người khác.
 • Triết học có thể giúp chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn trong cuộc sống.

Kết thúc

 • Tóm tắt: How Philosophy Works: Hiểu hết về triết học là một giới thiệu toàn diện và hấp dẫn về triết học. Đây là một cuốn sách tuyệt vời cho bất cứ ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về triết học.
 • Khuyến nghị: Tôi thực sự giới thiệu Cách thức hoạt động của triết học cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về triết học. Đây là một cuốn sách tuyệt vời cho người mới bắt đầu và các triết gia có kinh nghiệm.

Sách How Philosophy Works: Hiểu hết về triết học PDF: